CERTIFICERING & DOWNLOADS

Konekta Industries voldoet aan alle wettelijke eisen die gelden in de uitzendbranche.

Wij beschikken over een NEN 4400-1 certificaat: NEN 4400-1 is een nationale norm die eisen stelt aan de in Nederland gevestigde uitleners en (onder) aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Wij zijn VCU- gecertificeerd; lid van De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en een ECABO erkend leerbedrijf voor MBO stages zakelijke dienstverlening, ICT en beveiliging.